Partnerstwo dla Brochowa

3 września przedstawiciele różnych instytucji, organizacji i firm działających na rzecz osiedla i mieszkańców Brochowa uroczyście podpisali porozumienie "Partnerstwo dla Brochowa".

Trwające od kwietnia 2014 roku comiesięczne spotkania osób działających w różnych organizacjach pozarządowych, intytucjach samorządowych i firmach, związanych z Brochowem i jego mieszkańcami, zaowocowały decyzja o zawiązaniu partnerstwa loklanego pn. "Partnerstwo dla Brochowa". Współpraca ta pozwala na połączenie wielu różnych zasobów, co znacznie zwiększa potencjał partnerów oraz przy zachowaniu indywidualnych priorytetów jednoczy ich działania w kierunku rozwoju osiedla.

Do Partnerstwa przystąpili:

Fundacja "Bajkowy Świat" z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Pionierów 6, reprezentowana przez Przewodniczącą Zarządu panią Agatę Pacholską;
Fundacja "Made in Brochów" z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Leonarda da Vinci 22/10, reprezentowana przez Prezesa Fundacji panią Katarzynę Słysz -Michońską;
Fundacja „Swoją Drogą” z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Polnej 7, reprezentowana przez Wiceprezes panią Katarzynę Nowak;
Miejski Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 6, reprezentowany przez Dyrektora panią Annę Józefiak – Maternę;
Rada Osiedla Brochów z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Koreańskiej 1A, reprezentowana przez Przewodniczącego Rady pana Marka Sadowskiego;
Restauracja „Noce i Dnie” z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Semaforowej 18, reprezentowana przez Managera panią Annę Przybył;
Stowarzyszenie Romów we Wrocławiu "Romani Bacht" z siedzibą we Wrocławiu przy ul. 3 Maja 11/11, reprezentowane przez Prezesa pana Józefa Masteja;
Straż Miejska Wrocławia z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Gwarnej 5/7, reprezentowana przez Komendanta pana Zbigniewa Słysza;
Szkoła Podstawowa nr 80 z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Polnej 4, reprezentowana przez Dyrektora pana Ireneusza Dudka;
Towarzystwo Kultury Czynnej z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Dembowskiego 92/1, reprezentowane przez  Prezesa panią Jolantę Sakowską;
Towarzystwo Przyjaciół Brochowa z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Warszawskiej 2A, reprezentowane przez Prezesa pana Józefa Sulkę;
Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Dominikańskim 6, reprezentowane przez Wicedyrektora pana Łukasza Łaskawca.

Partnerstwo jest otwarte na nowych partnerów. Zapraszamy do współpracy!

Tagi: