Poradnictwo

Subscribe to RSS - Poradnictwo
materiały własne

Poradnictwo obywatelskie na Brochowie

UWAGA! Do końca sierpnia trwa przerwa wakacyjna. Na kolejne porady prawne oraz konsultacje z pracownikiem MOPS zapraszamy we wrześniu.

Mieszkańcy Brochowa i okolic mogą skorzystać w Ośrodku Centrum Edukacji Społecznej z oferty bezpłatnych porad obywatelskich, wśród których znalazły się porady prawne oraz konsultacje z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Nieodpłatna pomoc prawna w ramach programu rządowego już we Wrocławiu

Od początku roku 2016 na terenie Polski rozpoczął funkcjonować system darmowej pomocy prawnej. Jest to rezultat wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Od stycznia we Wrocławiu dostępnych jest 25 takich punktów.

materiały własne
pogotowie mediacyjne

Pogotowie mediacyjne

Spór z sąsiadami, brak porozumienia w rodzinie, konflikt małżonków, niezgoda na rozwód, sprzeczne interesy w zespole, nieporozumienie wspólników, rozbieżność dążeń, zatarg o mienie… nie muszą ciągnąc się latami. Pogotowie Mediacyjne to bezpłatna pomoc w rozwiązywaniu sporów metodą mediacji.