O nas

Centrum Edukacji Społecznej jest częścią Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego - jednostki budżetowej Gminy Wrocław. Zajmujemy się organizacją działań z zakresu edukacji nieformalnej, wspieraniem rozwoju uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, aktywizacją społeczności lokalnych i animacją wrocławskich osiedli.

Co konkretnie robimy?

  • prowadzimy warsztaty dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - poruszane tematy dotyczą komunikacji interpersonalnej, tworzenia relacji międzyludzkich, poznawania i budowania własnej osobowości, radzenia sobie ze stresem, integracji środowisk, kształtowania wartości i postaw obywatelskich,
  • realizujemy zadania związane z Wrocławską Strategią Edukacyjną,
  • aktywizujemy społeczność lokalną Brochowa i Nowego Dworu oraz wspieramy mieszkańców tych osiedli, ich pomysły i inicjatywy oddolne,
  • tworzymy Ośrodek Centrum Edukacji Społecznej na Brochowie dbając, aby było to miejsce przyjazne mieszkańcom osiedla, otwarte dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, z ciekawą ofertą wydarzeń,
  • animujemy czas wolny dzieci i młodzieży, organizując warsztaty artystyczne, sportowe i edukacyjne, a także zajęcia w okresie ferii zimowych i wakacji,
  • współpracujemy z różnymi instytucjami, organizacjami i firmami, które działają na rzecz swoich społeczności, 
  • wolontariuszom i praktykantom umożliwiamy zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu organizacji, koordynacji i prowadzenia działań społecznych i edukacyjnych.

Kto pracuje w CES?

Bogumiła Katkowska – zajmuję się organizacją działań edukacyjnych CES oraz działaniami związanymi z wrocławską strategią edukacyjną.  Zapraszam do kontaktu w sprawach organizacji: Wrocławskiej Koncepcji Edukacyjnej – programy: Młodzi Obywatele Kultury, Młodzi Obywatele Nauki, Młodzi Obywatele Świata, w sprawach praktyk pedagogicznych/wolontariatu przy projektach edukacyjnych.
Kontakt do mnie - bogumila.katkowska@wcrs.wroclaw.pl

Piotr Łącki – zajmuję się aktywizacją społeczności lokalnej na Nowym Dworze. Zapraszam do kontaktu m.in. w sprawach związanych z prowadzeniem działań aktywizacyjnych dla instytucji i organizacji pozarządowych działających Nowym Dworze, realizacją projektów z instytucjami i organizacjami działającymi na Nowym Dworze, prowadzeniem szkoleń z zakresu programu Active Citizens.
Kontakt do mnie - piotr.lacki@wcrs.wroclaw.pl

Justyna Pater – zajmuję się aktywizacją społeczności lokalnej Brochowa. Zapraszam do kontaktu w sprawach związanych z działaniami na terenie Ośrodka CES na Brochowie, współpracą z instytucjami, organizacjami i firmami, związanymi z Brochowem, w tym Partnerstwa dla Brochowa, organizacją wydarzeń animujących i aktywizujących społeczność osiedla Brochów.
Kontakt do mnie – justyna.pater@wcrs.wroclaw.pl