O nas

Centrum Edukacji Społecznej jest częścią Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego - jednostki budżetowej Gminy Wrocław. Zajmujemy się organizacją działań z zakresu edukacji nieformalnej, wspieraniem rozwoju uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, aktywizacją społeczności lokalnych i animacją wrocławskich osiedli.

Co robimy?

  • aktywizujemy społeczność lokalną Brochowa oraz wspieramy mieszkańców tych osiedli, ich pomysły i inicjatywy oddolne,
  • tworzymy Ośrodek Centrum Edukacji Społecznej na Brochowie dbając, aby było to miejsce przyjazne mieszkańcom osiedla, otwarte dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, z ciekawą ofertą wydarzeń,
  • animujemy czas wolny dzieci i młodzieży, organizując warsztaty artystyczne, sportowe i edukacyjne, a także zajęcia w okresie ferii zimowych i wakacji,
  • współpracujemy z różnymi instytucjami, organizacjami i firmami, które działają na rzecz swoich społeczności, 
  • wolontariuszom i praktykantom umożliwiamy zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu organizacji, koordynacji i prowadzenia działań społecznych i edukacyjnych.